Home

Öppna data kommun

Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se. Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal. Länkade öppna nyckeltal. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se Nacka kommun jobbar aktivt för att öppna upp olika datakällor i enlighet med PSI-lagen. Tanken med lagen är att främja återanvändning av offentlig data. Vem som helst, utan restriktioner annat än källangivelse och vidarelicensiering, ska kunna använda och distribuera data för att skapa nya tjänster

Öppna Data - Hem - Sveriges Kommuner och Landstin

 1. Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Datakatalog Gävle kommun samlar datakällor i en katalogtjänst som förutom hänvisning till kommunens öppna data, innehåller beskrivning av datakällorna
 2. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter som till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar
 3. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill tillgängliggöra denna information så att du kan bli mer delaktig i stadens.
 4. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolad

Öppna data i Huddinge 2014-09-18 För att uppmuntra innovation och skapande av nya digitala tjänster för både medborgare och näringsliv, tillgängliggör Huddinge kommun offentlig information som öppna data Sök data Nyheter In English Meny. Oj, sidan kan inte hittas! Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Startsidan; Sök data; Registrera data Om webbplatsen Tillgänglighetsredogörelse

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Södertälje är även kommunpartner med Hack for Sweden som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Nyckeltal i Kolada. I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional. Nyckeltal från Kommun och landstingsdatabasen, Kolada. På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.Öppna data från Kolad Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen. När du använder Uppsala kommuns data i kommersiella sammanhang måste du ange Uppsala kommun som källa (CC-BY)

Öppna geodata, kartor och geografisk information. I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkodsområden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser Örebro kommun är drivande på ett nationellt plan när det gäller öppna data bland annat genom engagemang i SKLs nationella styrgrupp för öppna data.En del av detta engagemang har bestått i att vara med och ta fram en nationell definition för hur man kan dela med sig av måltidsinformation och vi har börjat med grundläggande information om skolmåltider i första steget Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data. De finns tillgängliga via SKL:s databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också nerladdningsbar data i maskinläsbar form. Vill du använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss Öppen data från Karlstads kommun Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande . Saknar du någon information? Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan Öppna Data - Skövde kommuns katalog Skövde kommun jobbar aktivt med Öppna Data enligt direktiv och rekommendationer från Regeringen, EU och övriga aktörer. Vi kommer successivt att expandera utbudet i datakatalogen

Rättviks kommun +46-(0)248-70 000 kommun@rattvik.se. Viktig information: Skärpta allmänna råd i Dalarna för att bromsa smittspridningen Läs mer > Öppna data . Denna sida uppdaterades 2020-07-09 av Carl-Johan Uhlin. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal från alla Sveriges kommuner och landsting, så kallade öppna data. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar Öppna data - vi delar med oss! Vi har tillgång till generell information (data) om vår kommun som andra kan ha användning för. Det kan till exempel vara du som företagare, andra myndigheter eller forskare och tjänsteutvecklare

Skellefteå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända vår data på det sätt man vill och normalt utan att någon avgift debiteras. Syftet är att stimulera till innovation och transparens Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads kommun kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Har du önskemål om att använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss

Öppna data Nacka kommun

 1. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer
 2. Öppna data (PSI-data) för Örebro kommun. Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser; Kartdata och geodata; Kommun- och landstingsdatabasen Kolada; hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service
 3. Öppna data från Halmstads kommun - avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande vilket främjar delaktighet, demokrati och tillväxt
 4. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt
 5. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB Statistiska Centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi (befolkningsstatistik) till hur mycket olika.
 6. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen
 7. Rapport, Öppna geodata från kommuner. Det nya PSI-direktivet. Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Förändringarna är i korthet: Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa offentliga företag

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Öppna data - Information tillgänglig för vidare nyttjande. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidare nyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Öppna geodat Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Öppna data, jämför oss med andra kommuner Öppna data, jämför oss med andra kommuner Öppna data är information, t.ex. nyckeltal och statistik, som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Är du utvecklare kan du i många fall hämta informationen direkt från källan via APIer Kommuner Municipalities of Sweden 2007 2007-04-06 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 Original borders from SCB image/svg+xml. Karta: Wikimedia Commons. Regioner Counties of Sweden 2010-05-01 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 image/svg+xml. Exempel på publicerade urval

Behovsförståelse - kommunal öppna data har många potentiella målgrupper men kunskaper om dessa saknas. NSÖD syftar till att undanröja dessa hinder, öka kunskapen om öppna data hos kommuner och regioner och initiera arbetssätt och processer. Projektet kommer även skapa ett antal pilotprojekt för att publicera data på enhetligt sätt Öppna data är information som finns om olika resultat för Stenungsunds kommun i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Här kan du läsa av vissa resultat (nyckeltal) och hur de utvecklats över tiden Öppna data; Mål, ekonomi och budget; Störningar, kris och beredskap; Trygg och säker; Press och informationsmaterial; Webb-TV; Kommunens organisation; Kontakta Vårgårda kommun; Beslut, insyn och rättsäkerhet; Kommunens styrande dokument; Dialog och synpunkter; Vårgårda Vision; Kommunal Anslagstavla; Allmänna val; Samhällsplanering. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt

Öppna data - Gävle kommun

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen

Öppna data - Botkyrka kommun

Begreppet Öppna data innebär digital information som är fritt tillgänglig för vidare­utnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängliga. Statistiken kommer från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada och bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ

Öppna data. Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer,. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolad Öppna data är i korthet information från offentlig organisation som gjorts tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, skapa tjänster och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering Öppna data från Karlskrona kommun ska göra digital information från kommunen mer tillgänglig och möjlig att använda vidare för den som vill

Öppna data från Ljusdals kommun. Öppna data avser digital information som är fri att nyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att vidareutnyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Luleå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända datat på det sätt man vill. Någon avgift kommer normalt inte att debiteras under förutsättning att kommunen inte har någon utgift för själva iordningställandet av datat Öppen data, jämför oss med andra kommuner. Kommunens kvalitet i jämförelse. Samarbeten och projekt 3. Projekt. Regionala och internationella samarbeten 1. Samverkan med Lunds universitet. Vänorter i världen. Så här arbetar vi med 1. Utvecklingsprojekt i tätorterna 5. Fokus Södra Sandby 2 Läs mer om öppna data hos SKL; Bräcke kommun. Hantverksgatan 25. Box 190. 843 21 Bräcke. E-post. bracke@bracke.se. Vi finns också p.

Öppna data, eller PSI-data, avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att använda vidare. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR arbetar för ökad publicering av öppna data, med en tanke om att ökad tillgänglighet och användning av den information som finns i kommuner och regioner kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Öppna data kan till exempel användas för att skapa nya digitala tjänster. Vi har publicerat öppna data för: Flygbilder och stompunkter. Informationen är WMS-länkar och går att titta på i eget system Med öppna data menas digital information som är fritt tillgänglig. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Resultaten kommer från gemensam kommun- och regiondatabas Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Länkad data med nyckeltal från Kolada . Dela Kontakt Dela sidan på sociala medier Facebook; Twitter; LinkedIn; Google + E-post; Kontakta Emmaboda kommun; 0471-24 90 00; Öppet mån-tor 08.00-12.00, 13.00-16.30 Öppet fre 08.00-12.00, 13.00-16.00 Rådhusgatan 2 Emmaboda; kommunen.

Nu tillgängliggör Södertälje kommun Öppna data på sin hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för andra att skapa nya tjänster och affärsmöjligheter av redan offentlig information, men också att ge en ökad insyn och delaktighet för medborgare. Ett steg att sprida kunskap om öppna data är att medverka i Södertälje Science Week som öppnar den 30 januari På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik Kalix kommun strävar efter att publicera öppna data om kommunen, det är data som fritt kan återanvändas av den som vill. Öppna data från SKL:s databas Kolada inkluderar idag nära 1 500 nyckeltal för Sveriges alla kommuner Öppna data En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande - avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt

Öppna data - Göteborgs Sta

Öppen data, jämför oss med andra kommuner; Mänskliga rättigheter. Press- och informationsmaterial. Information om coronaviruset. Upplands Väsby kommun 08-590 970 00. E-post vasbydirekt@upplandsvasby.se. Öppettider måndag-onsdag 08.00-17.00 torsdag 08.00-18.00 fredag 08.00-15.15 In och kika, uppmanar Maria Söderlind, projektledare för Öppna data och verksamhetsutvecklare vid IT-funktionen i Umeå kommun. I portalen kan du bland annat hitta information på en karta om vilka områden som har pågående detaljplaner tillsammans med en länk för mer information

Öppna data - Eskilstuna kommun

 1. Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter
 2. Öppna data kring nyckelkodsområden (NYKO) Nyckelkodsområden är en geografisk indelning av kommunen i olika områden, dessa nyckelkodsområden används för att sammanställa bland annat statistik inom kommunen. Det data kring nyckelkodsområden som nu släppts är: Lista på [] 27 oktober 2014 14:0
 3. Öppna data -Geodata. LÄS MER. På den här sidan kan du hämta ut data som Kalmar kommun har gjort tillgängligt för allmänheten. Datat kan du sedan använda i till exempel Google Earth eller lägga på en karta som stöder WMS, GeoJSON eller Geoservice. Kontakt: kommun@kalmar.s
 4. På denna sida presenterar Bergs kommun öppna data. Uppdaterad: 2019-09-26 13.58. Relaterat innehåll. Läs om öppna på SKL's webbplat
Kommunfullmäktige - Vindelns kommunHistoria - Bollebygds kommun

Kolada: Kommun- och landstingsdatabasen (SKL) Nyckeltal och jämförelser Öppna jämförelser - SKL:s databas: Jämförelser inom folkhälsa, grundskola, gymnasieskola, hälso- sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst. Utvärderingar Kommunkompassen (SKL) (pdf, 1.1 MB) Öppna data Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet öppna data förväntas också blir en naturlig nytta och del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling. medverkan i regionala projekt och upphandlingar som genomförs för att göra öppna data tillgängliga. Läs mer om vad som gäller i Riktlinjer för regional samverkan om att tillgängliggöra öppna data 2020-03-02. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolada En av många processer inom Varbergs kommun är att göra data tillgänglig för alla att ta del av. Öppna data ska vara gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar för att till exempel utveckla mobil- och webbapplikationer

Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Nyckeltal - öppna data. Öppna data är fri och tillgänglig digital information. I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.. Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till. Öppna data är nyckeln till massor av smarta tjänster och information. Förmodligen använder du redan idag ett antal tjänster som är beroende av öppna data. De används till exempel för att ge oss praktisk information om kollektivtrafik, var närmsta laddstolpe finns eller hur det står till med kvaliteten i kommunens badsjöar

Sveriges dataporta

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting

Geoforum Sverige - Helsingborg satsar stort på smarta städer

Vår öppna data är tillgängliga för vem som helst att använda utan kostnad. När du använder eller sprider den måste du ange att informationen kommer från SCB. Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart att publicera statistik på riksnivå, och därmed stängs Skolenhetsregistrets publika API ner Öppna data är fri statistik som hämtas ur kommun- och landstingsdatabasen KOLADA. Nyckeltalen kommer från exempelvis SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Det enda krav som ställs på den som använder öppna data är att man berättar varifrån informationen kommer, det vill säga att man skriver källangivelse. Man får inte heller vidarelicensiera informationen Trelleborgs kommuns kommuns öppna data innehåller aldrig uppgifter som identifierar privatpersoner eller företag. Öppna data ses även som ett sätt för medborgarna att få insyn i förvaltningen. Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting

Instrument | Hultsfreds kommun

Öppna data Lantmäterie

Öppna data En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om Grums kommun i kommun- och landstingsdatabasen Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt Öppna data - statistik Statistik om Vindeln Kommunfakta 2017 (pdf) Sammanfattad statistik om Vindelns kommuns befolkning, företagande och kommunal verksamhe Öppna data Kolada . SUNDBYBERGS STAD; Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg; 08-706 80 00; LÄNKAR. Anslagstavla. Lediga jobb. Tillgänglighetsredogörels Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt

Välkommen till Södertäljes öppna data - Södertälje kommun

Öppna data. Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner. Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data I Skaraborg har 13 kommuner av 15 meddelat att de kommer att gå med i vår regionala samverkan inom öppna data i Västra Götaland. - Våra kommuner upplever att det är rätt tajming att gå med nu, i och med dom satsningar som görs regionalt och nationellt

Läs mer fakta om Öppna data på skl.se. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. Läs om Jämföraren på kolada.s Nackas öppna offentliga data ska i högsta mån vara fri och omfatta både färdiga handlingar (protokoll, beslut) och rå data. Datorprogram som skapas inom kommunen anses inte vara handlingar. Begränsningar kan också finnas när data innefattar sekretessbelagt material eller lyder under en annan speciell lagstiftning som personuppgiftslagen (1998:204), PuL

Hedlunda förskola – med barnet i centrum - BoverketBarn & utbildning - Töreboda kommunDemokratifestivalen Hovsjö för alla - Södertälje kommun

Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Öppna data, jämför oss med andra kommuner / Nyckeltal Kolada / Näringsliv och arbete Öppna data näringsliv och arbete Öppna data är information, t.ex. nyckeltal och statistik, som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Är du utvecklare kan du hämta informationen direkt från. Start / Kommun och politik / Kommun / Öppna data. Öppna data . SKRIV UT DELA. Facebook; Twitter; LinkedIn; Google+; Email; Länkar. Sveriges kommuner och landsting - SKL Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada. Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.. Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS Telefon: 0612-800 00 E-post: kommun@kramfors.se. Organisationsnummer: 212000-2429. Om webbplatsen. Om cookies på webbplatsen. Tillgänglighetsredogörelse. Till Personalportale

 • Fotocollage online gratis.
 • Verdens ende kart.
 • Överförmyndarnämnden haninge.
 • G500 4x4 brabus.
 • Begagnat byggmaterial trelleborg.
 • Tv7 spårlöst hur gick det sedan.
 • Ekolog wikipedia.
 • Kantelement byggmax.
 • Star wars dräkt vuxen.
 • Kulturhuset stadsteatern skådespelare.
 • Kattutställning varberg 2018.
 • Anno 2205 guide.
 • Köpa vårdsäng.
 • Klädkod udda kavaj.
 • Louisa gummer.
 • Improvisationsteater prova på.
 • Bilia lunch kungälv.
 • Införsel av varor till norge.
 • Våg wiki.
 • British columbia university.
 • Imax köpenhamn.
 • Berlin marathon 2015 ergebnisse.
 • Justisse method.
 • Matriserna.
 • Btg frankfurt.
 • Eintrittspreise ritterspiele bad bentheim.
 • Bluetooth bil parrot.
 • Samsung verdient am iphone.
 • Immaterialrätt bok.
 • Andalusiens huvudstad.
 • Redigera ljudfiler windows 10.
 • Youtube elvis heartbreak hotel.
 • Matriserna.
 • Mountbatten.
 • Uni osnabrück studien.
 • Lekar för personalfest.
 • Grill kaufen hamburg.
 • Amnesia svenska.
 • Luftkylare med is.
 • Veganska havreflarn.
 • Gratis vektoriserade bilder.